Gyorsmenü

Üzleti Tudományok Intézete

Közvetlen hivatkozás az intézeti honlapra

Tisztelt Látogató!

Az Üzleti Tudományok Intézete a Szent István Egyetem egyik súlyát tekintve meghatározó intézete, mind az oktatott szakok, mind a szakokhoz kapcsolt hallgatók létszáma, mind az oktatásban résztvevő tanárok létszámát illetően. A Üzleti Tudományok Intézete, olyan nagy múltú korábbi intézetekből jött létre, mint a Pénzügyi és Számviteli Intézet, Marketing Intézet és a Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet.

Az intézet két mester, három alapképzési, szak gazdája.

Alapképzés:

 •   Pénzügy és Számvitel BSc
 •   Gazdálkodás és menedzsment BA
 •   Kereskedelem és Marketing BA

Mesterszakok:

 •  Pénzügy MSc
 •  Marketing MSc

Szakjaira évente összesen közel ezer hallgató nyer felvételt. Az intézetünk szakjainak hallgatói összlétszáma pedig hozzávetőleg háromezer.
Az intézet belső és külső szakmai elismertségét az itt dolgozó munkatársainak, illetve az előd intézetek, szerteágazó, nagy múltú munkája alapozta meg. Az új mátrix rendszerű szervezeti szisztémán alapuló felépítése az intézeben művelt és oktatott tudományterüreletek szinergiára épülő együttműködésére épít..
Az Intézetnek jelenleg 44 közalkalmazott munkatársa, 21 PhD doktora, 15 docense, 2 professzora van, ami meglapozza az intézet szakmailag erős személyi állományát. Az oktatási feladatok ellátását 35 oktató, továbbá 2 fő óraadó segíti. Az oktatási feladatok ellátásában és a vállalati kapcsolatok erősítésében a címzetes docenseink is közreműködnek. A munkatársaink oktatás iránti elkötelezettsége példaértékű. Közös célunk a hallgatók modern üzleti élet és államigazgatás igényeinek megfelelő minőségi képzése üzleti és menedzsment területeken.

Küldetésünk

 • A jövőnkben kiemelt jelentőséggel bír a tudomány, az oktatás és a gyakorlat hármas egységének dinamikus és induktív kapcsolata. Ennek megvalósítására törekszik az Üzleti Tudományok Intézete és ennek megfelelően izgalmas és gyakorlatias kutatócsoportokat is működtet. Olyan tudásbázist igyekszünk felépíteni, ami nem csak korszerű, de időt álló is, alkalmasak korunk gazdasági és társadalmi kihívásainak kezelésére.
 • A tudományos és a kutatómunkánkban a nemzetközi színvonalat tekintjük mércének. Fontos számunkra az oktatók külföldi tapasztalatszerzése, ösztönzése. Nemzetközi kutatási műhelyek kialakítása, mely vonzza a doktoranduszokat, hallgatókat, oktatókat.
 •  Oktató- és kutatómunkánk innovációjával fő célunk a hallgatók tudásának gyarapítása, és az Egyetemünkön kibocsátott diplomák értékének növelése. Valódi érték  számunkra a nemzetközi és hazai ismertség a hallgatók és vállalatvezetők körében.

Az intézet víziója és hosszútávú céljai

 • Vállalati kapcsoltainkat felhasználva forrásbőség biztosítása.
 •  Az idegen nyelvű képzés támogatása, részvétele saját oktatási anyagokkal.
 • Megerősíteni pozíciónkat a hazai üzleti képzés és kutatás élvonalában.
 • A piaci igényekre fókuszált kínálattal megjelenni a nemzetközi szakmai vérkeringésben.
 • Törekszünk a közös munkát támogató, tanszéki kultúra megteremtésére, építve az egyéni tudásra, értékekre és kompetenciákra.

Oktatói és tudományos kutató tevékenységünket az üzleti élettel való szorosabb kapcsolatokra alapozzuk, valódi piacvezető know-how-t kívánunk nyújtani a business alapú vállalkozások számára, melyet ténylegesen beépíthetnek tevékenységükbe. A keletkező új tudást a kutatók és a hallgatók is egyaránt hasznosíthatják a vállalati szakemberekkel karöltve. A Nyugat Európai, vagy Amerikai gyakorlatban nem ismeretlen ez a gondolkodás, hazánkban mégis újszerű szemléletet jelent.

Az Intézet oktatási és szakmai tevékenységében nagy hangsúlyt kap a PhD hallgatók képzése. Honlapunk számos információt nyújt a képzésekről, a javasolt témakörökről, a PhD képzés rendszeréről, és élő gazdasági kapcsolatainkról.

Bízom abban, hogy honlapunkkal sikerült felkeltenünk érdeklődését és az itt szereplő pragmatikus információkkal, minden kedves leendő és aktív hallgatónk számára nyujthatunk versenyelőnyt.

Őszinte tisztelettel,
Dr. habil. Zéman Zoltán Ph.D. közgazdaságtan
intézeti igazgató, egyetemi tanár

 

Intézeti igazgató: Dr. Zéman Zoltán
Adminisztráció:  Csörgőné Palotay Krisztina
Email:  Csorgone.Palotay.Krisztina@gtk.szie.hu
Honlap: uti.gtk.szie.hu
Cím:  SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/2006
Fax: 28/522-000/2141