Gyorsmenü

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

Közvetlen hivatkozás az intézeti honlapra

Tisztelt Látogató ! 

Küldetésünk, hogy az intézet által irányított szakokra jelentkező hallgatóinkat olyan társadalomtudományi ismeretekkel és módszerekkel lássuk el, amelyek hozzásegítik őket a napjainkban zajló világfolyamatok megértéséhez. A különféle társadalomtudományi képzésekben résztvevő hallgatók számára elsődleges követelmény a változó világunkhoz való állandó alkalmazkodás, mindenekelőtt a változás folyamatának felismerése és megértése.  Intézetünk ebben a változó környezetben - karunk hagyományainak megfelelően - különös hangsúlyt helyez a gazdasági folyamatokra, valamint az etikai dimenziókra, és a munkaerőpiac által visszaigazolt versenyképes  tudást kínál. Az intézetünkben szerzett diploma magas minőségi szintet képvisel a hazai felsőoktatásban és  a régióban egyaránt.

Munkánknak négy tanszék, egy innovációs team és öt kutatócsoport ad keretet. Képzéseinkben nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására.
Az intézet hallgatóit kiválóan felszerelt könyvtár és média stúdió támogatja az elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítésében.

Honlapunk segítségével betekintést nyerhetnek oktatói és kutatási munkánk részleteibe.

Tisztelettel:
Dr. Mészáros Aranka
mb. intézeti igazgató, egyetemi docens

 

Intézeti igazgató: Dr. Mészáros Aranka
Adminisztráció:  Hodján Tamara
Email:  hodjan.tamara@gtk.szie.hu
Honlap: tti.gtk.szie.hu
Cím:  SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/3128