Gyorsmenü

Intenzív nemzetközi kapcsolatokat ápol a SZIE GTK

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) 2014. április elején újította meg, illetve bővítette a Nemzetközi Kapcsolatok Kabinetet a kar nemzetközi kapcsolatainak koordinálása és a kar nemzetközi arculatának építése érdekében.

Mind a szakmaiságot, mind a külföldi egyetemekkel történő együttműködést támogatja a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán (SZIE GTK) működő Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet – mondta a Napi Gazdaságnak Nagy Henrietta, egyetemi docens. Az egyúttal dékánhelyettesi posztot is betöltő vezető hozzátette, a kabinet koordinálja a nemzetközi konferenciákat, oktatócsere-programokat és minden olyan projektet, amely az egyetem hírét továbbítja az országhatárokon túlra. A kabinet célja a GTK nemzetközi kapcsolatainak intézményesítése és rendszerezése mellett a kari oktatók, kutatók és PhD hallgatók nemzetközi megmérettetésének, publikációs lehetőségeinek, nemzetközi szakmai együttműködéseinek bővítése.

A kabinet számos egyéb feladatot is ellát: kialakítja a kar nemzetközi stratégiáját, feltérképezi az új kapcsolatokat; tartja a kapcsolatot a nemzetközi vállalati körrel; előkészíti az idegennyelvű képzéseket, felügyeli az akkreditációs és regisztrációs eljárásokat. Az idegen nyelvű képzések oktatásszervezési tevékenysége összetett, mondta Nagy Henrietta. Hozzátette, ezzel párhuzamosan végzik a magyar hallgatók számára külföldi ösztöndíjak feltérképezését, folyamatosan frissítik a kar angol nyelvű honlapját, összeállítják az idegennyelvű kari kiadványokat együttműködve az egyetemi szintű külkapcsolati irodával.

A felsőoktatási intézmény presztízséhez a „szájhagyomány útján terjedő beszámolók” is hozzájárulnak, hiszen a más országokból érkező hallgatókkal a SZIE GTK-n folytatott tanulmányok befejezése után is tartják a kapcsolatot. A volt diákok többnyire sikeres továbbtanulási lehetőségekről, és jól jövedelmező állásokról számolnak be.

A karon jelenleg 200 külföldi hallgató tanul, akik teljes idejű képzésben vesznek részt, őket idén szeptembertől kezdődően az első évtől a diploma megszerzésééig a Gödöllőre koncentráló karon oktatják. Rajtuk kívül további 20-40 határon túlról érkező diákról számolt be Nagy Henrietta: ők úgynevezett csereprogramok keretében vesznek részt az egyetem életében.

A Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet és a nagykövetségek között folyamatos az együttműködés, utóbbiak garantálnak ugyanis egy, az egyetem színvonalas oktatását továbbra is garantáló „szűrőt”. Ez azt jelenti, hogy az arab országokból, állami ösztöndíjjal érkezők még a külképviseleteken is megmérettetik magukat. A SZIE GTK elsősorban Líbiával, Katarral, Szaúd-Arábiával és Egyiptommal ápol folyamatos kapcsolatot.

A SZIE GTK dékánja, Káposzta József a kar szervezeti átalakításának keretében a kabinetet 2014. április 1-jén azért újította meg, hogy az a kar nemzetközi kapcsolatait koordinálja és a kar nemzetközi arculatát építse. A kabinet a GTK dékáni felügyelete alá tartozik, annak tanácsadó egységeként az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat kari kiegészítésében foglaltak alapján működik.

Kategóriák: