Záróvizsga

Záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információ

Ezúton is tájékoztatjuk Önt, hogy 2017/18/1. tanévi záróvizsgára 2017. szeptember 15-től 2017. október 2. 24.00 óráig kell jelentkezni a Neptunban. Jelentkezési felület: hallgatói web/Ügyintézés/Záróvizsgák (Lehetőségek – Jelentkezés Záróvizsgára)

Pótjelentkezés tanulmányi ügyintézője segítségével 2017. október 16. (hétfő) 12.00 óráig 2.500.- Ft késedelmi díj teljesítése után („Bármilyen évközi tanulmányi kötelezettség határidőn túli teljesítése” jogcímen) lehetséges.

A záróvizsgára csak azok a hallgatók jelentkezhetnek, akiknek nincs pénzügyi tartozása a Neptunban!

Diploma/Szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók

1 darab diplomadolgozat/szakdolgozat + 1 darab CD + Thesis feltöltést igazoló lap

Szak/Diplomadolgozat 1 darab fekete műbőrbe kötött, arany betűs feliratokkal ellátott dolgozat, melynek a gerincén is fel kell tüntetni a hallgató nevét és az elkészítés évét, valamint a „TITKOS” feliratot, amennyiben titkos a dolgozat.

Titkosítási záradék (http://gtk.szie.hu/hallgatoknak/zarovizsga): a nyilatkozatot/kérelmet, melyben a cég kéri, hogy a dolgozatot illetve a benne szereplő adatokat az Egyetem titkosan kezelje javasolt a dolgozat legelejére beköttetni (még a belső címlap elé).

Szak/Diplomadolgozat leadása a 2017/2018 tanév időbeosztása alapján 2017. október 2. (hétfő) 12:00 óra. Ezt követően 2 hét halasztás lehetséges, hetente 10.000.- szolgáltatási díj befizetési bizonylat bemutatásával. Végső határidő: október 16. (hétfő) 12:00 óra.

Csak konzulens által aláírt dolgozatot fogadunk el, kérem, hogy időben egyeztessenek ez ügyben a konzulenssel!

Diploma/Szakdolgozat feltöltés a Thesis elektronikus bírálati rendszerbe

  1. Thesis felhasználói segédlet a záróvizsga tájékoztató (http://gtk.szie.hu/hallgatoknak/zarovizsga) oldal aljáról letölthető.
  2. A Thesis felületre  (https://thesis.gtk.szie.hu/)  való belépéshez ajánljuk a SZIE-azonosítóval történő bejelentkezést (az oldalon a "Belépés hallgatóknak" gombon keresztül). A SZIE-azonosítóhoz tartozó jelszó a https://joker.szie.hu oldalon módosítható. Ennek hiányában szükséges lehet az e-mailes kommunikáció, ezért hangsúlyozottan felhívjuk a  hallgatók figyelmét, hogy egy általuk rendszeresen olvasott e-mail címet adjanak meg a Neptunban!
  3. A Szak/Diplomadolgozatot a nyomtatott változattal teljesen megegyező formában a Thesis-felületre (https://thesis.gtk.szie.hu/) a hallgatónak fel kell tölteni;
  4. A Kari diplomabírálati rendszerből (Thesis) nyomtatható, a feltöltést igazoló lapot a dolgozattal együtt a Tanulmányi Titkárságra le kell adni. Ez az igazoló lap a dolgozat feltöltése és véglegesítése után nyomtatható ki (lásd a felhasználói segédletet).

A diplomadolgozat elektronikus változata

A diplomadolgozat elektronikus változatának (CD) formai és tartalmi követelménye:

  1. minőségi, egyszer írható "CD lemez" vékony, átlátszó tokban
  2. vírusellenőrzés után, adatlemezként, egymenetben (DAO – disc at once) megírt, lezárt és visszaellenőrzött lemez;
  3. az adattartalom: a CD fő könyvtárában a teljes dolgozat egy állományban (belső címlaptól a mellékleteken keresztül az utolsó függelékig,) pdf formátumban szerepeljen, az állomány neve a hallgató neve legyen
  4. a könyvtárak és állományok nevei ékezetes karaktert nem tartalmazhatnak;
  5. a CD-n a szerző nevét, a szakot, a dolgozat címét, a dolgozat évét erre szolgáló tollal (pl.: "CD/DVD Marker") kell feltüntetni.
  6. a CD formátumban leadott dolgozat borítóján tüntesse fel a kulcskifejezéseket

CD borító mintát a szakdolgozat, illetve diplomadolgozat készítésének útmutatójában talál (8. sz. függelék).

A dolgozatot, a CD-t és a feltöltést igazoló adatlapot képzési helyszín szerint személyesen kell leadni, postán küldött dolgozatokat sajnos nem tudunk elfogadni.

A gödöllői campus hallgatóinak a Thesis rendszerből nyomtatott feltöltési igazolást az Egyetemi Tanulmányi Hivatalban, a dolgozatot és a CD-t a szak/diplomadolgozat témáját kiadó Intézet adminisztrációjában, a Budapesti Képzés Hely hallgatóinak a Thesis igazolást, a dolgozatot és cd-t a Tanulmányi Hivatal munkatársainak kell leadni.

2017. február 7-től érvényes Útmutató a szakdolgozat és diplomadolgozat készítéséhez (2017.02.07) az alábbi linken érheti el: http://gtk.szie.hu/hallgatoknak/szabalyzatok

Záróvizsgával kapcsolatos információk, tételsorok: http://www.gtk.szie.hu/hallgatoknak/zarovizsga

Tanulmányi Titkárság

Záróvizsga tételsorok

Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodás és menedzsment frissítve 2017.05.03.

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök frissítve 2017.05.11.

Kereskedelem és marketing frissítve 2015.03.18.

Pénzügy és számvitel frissítve 2015.02.25.

Turizmus-vendéglátás (vendéglátói) frissítve 2015.02.25.

Turizmus-vendéglátás (turizmus) frissítve 2017.05.03.

 

Alapképzési szakok (BA/BSc)

Andragógia

Emberi erőforrások frissítve 2017.05.11.

Emberi erőforrások (távoktatás) frissítve 2017.05.11.

Gazdálkodási és menedzsment frissítve 2016.04.14.

Gazdaságelemzés

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök frissítve 2017.02.24.

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

Kereskedelem és marketing 

Kommunikáció és médiatudomány

Mezőgazdasági szakoktató

Pénzügy és számvitel

Turizmus-vendéglátás frissítve 2017.04.12.

Mesterképzési szakok (MA/MSc)

Agrár-mérnöktanár

Emberi erőforrás tanácsadó frissítve 2016. 04.14.

Logisztikai menedzsment frissítve 2015.03.02.

Marketing

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás frissítve 2016.05.17.

Pénzügy frissítve 2016. 04.14.

Regionális és környezeti gazdaságtan

Vezetés és szervezés frissítve 2017.10.17.

Vidékfejlesztési agrármérnöki frissítve 2015. 02. 25.

Management and Leadership  frissítve 2017.10.17.

Rural Development Engineering

Szakirányú továbbképzések

Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista/szakközgazdász frissítve 2017.10.17.

Humánmenedzsment szakiárnyú továbbképzési szak

Executive MBA menedzser/szakközgazdász

Master of Business Administration szakirányú továbbképzési szak

Pályaorientációs tanár

Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Kifutott szakok

Humán erőforrás menedzser

Gazdasági agrármérnök (GAM)

Gazdálkodási (KG)

Mérnöktanár