Átjelentkezés

Kedves Hallgató!

Ha más intézményben van hallgatói jogviszonya, úgy lehetősége van arra, hogy tanulmányait a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán folytassa.

Ha Ön  jelenleg a mi intézményünk hallgatója, akkor lehetősége van kart, szakot, telephelyet, változtatni.

Ennek eljárási rendje, hogy kérelmet nyújtson be az induló félév előtt az alábbi határidőkkel:

 • A  tavaszi félévre való átjelentkezés: December 15. (vagy a mindenkori vizsgaidőszak első napja)
 • Az őszi félévre való átjelentkezés: Június 15. (vagy a mindenkori vizsgaidőszak utolsó napját követő hét utolsó munkanapja).

Az átjelentkezés menete:

 • az átjelentkezési eljárás díja 5.000Ft

ezt minden jelentkezőnek fizetnie kell az átjelentkezési kérelem benyújtásakor, melyről az átutalási igazolást csatolni kell a benyújtott kérelemhez

 • tantárgyelismerési díj 4.000Ft/tantárgy

ezt minden jelentkezőnek fizetnie kell az átjelentkezési kérelem benyújtásakor, melyről az átutalási igazolást csatolni kell a benyújtott kérelemhez

Átjelentkezési kérelem (mely tárgyelismerési táblázat is egyben) az oldal alján található és tölthető le.

 • Ha más intézményből jön Karunkra, akkor ennek megfelelően az „Intézményünkön kívüli jelentkezők táblázatát” kell benyújtania.
 • Ha jelentkezéskor is intézményünk hallgatója, akkor az „Intézményen belüli jelentkezési táblázatot” kell benyújtania.

Ha külső intézményből jön és kiválasztotta Karunkon azt a szakot, melyen folytatni szeretné tanulmányait, kérjük, a GTK/Oktatás fül alatt található szakok leírásánál (az oldal alján található) MINTATANTERV-ből válassza ki azon tárgyakat, melyeket szeretne kiváltani a hozott (már tanult) tárgyaival és töltse fel a táblázat jobb oldalára.

Mellé, a táblázat bal oldalára töltse fel a hozott (elfogadtatni kívánt) tárgyait, mellyel Ön szerint kiváltható a nálunk oktatott tantárgy (ezekhez kell csatolnia a tantárgyleírásokat).

Ha Ön intézményünk hallgatója, akkor a táblázatba az eddig teljesített tárgyait kell beírnia, de csak azokat, amelyekből érdemjegyet szerzett (kivéve, ha adott tárgyból, csak aláírás volt a teljesítés feltétele. Ez esetben az aláírást is fel kell tüntetnie). Fontos, hogy elégtelen érdemjegyű tantárgyakat ne töltsön fel a táblázatba!

Az így kitöltött kérelmet kell benyújtania, melyhez az alábbi dokumentumokat kell még mellékelnie:

 1. hallgatói jogviszonyigazolás (2 hétnél nem régebbi, mindenkinek)
 2. hitelesített tárgylista vagy kreditigazolás (saját intézményünk hallgatóinak)
 3. a beszámítandó tárgyakról hitelesített indexmásolat, vagy kreditigazolás (külső intézményből jelentkezőknek)
 4. a beszámítandó tárgyakról hitelesített tantárgytematikák (külső intézményből jelentkezőknek)
 5. befizetési bizonylat 5.000,- Ft szolgáltatási díj befizetéséről (mindenkinek)
 6. befizetési bizonylat az elismertetni kívánt tárgyakról 4.000Ft/tantárgy
 7. Számlakérési nyilatkozat (külső intézményből jelentkezőknek)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előírt dokumentumok bármelyikének hiányában nem áll módunkban kérelmét befogadni és elbírálni!

Az 5.000 Ft szolgáltatási díj és a 4.000Ft/tantárgy befizetésének rendje az alábbi:

Külső intézményből jelentkező hallgatónak az alábbi számlaszámra kell utalnia az eljárás költségeit.

Egyetem számlaszáma:

10032000-00282826-00000000;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve……………>>, átjelentkezési díj GTK  33 S 039901

 

A kitöltött számlakérő nyomtatványt a következő e-mail címre kell küldeni, Fülöp Melinda részére: Fulop.Melinda@fh.szie.hu

Intézményen belüli hallgatónknak abban az esetben, ha nem igényel Áfá-s számlát, mivel rendelkezik hallgatói jogviszonnyal intézményünkben (a Szent István Egyetemen), a Neptun rendszeren keresztül kell utalnia és arról kell az átutalási igazolást becsatolnia a kérelméhez.

Ebben az esetben az alábbi számlaszámra kell utalnia intézményünk hallgatójának:

10032000-00282826-01120008;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve………………….>>, Neptun kódja

 

Intézményünkön belüli hallgatónknak, az alábbi módon kell befizetnie a költségeket, amennyiben Áf-s számlát szeretne igényelni befizetéséről:

Automatikus Céges számla generálása. A saját hallgatói Neptun web felületén be tudja állítani a költségtérítési díj befizetőjét, majd a Számlák menüpontban kinyomtatni az elkészült céges számlát.

Ha igényelt már Áfa-s számlát, akkor a korábban felvitt partner szervezetek ellenőrzésnél kell igényelni: Pénzügyek--> Beállítások-->Szervezetek menüpont alatt.

Ha Áfa-s számlát először igényel, akkor az új partner szervezet felvitelénél kell igényelni:- Pénzügyek --> Beállítások --> Szervezetek . "Új saját szervezet"  „új saját szervezet felvétele” gombra kattintva van lehetőség, ezután a Pénzügyek -> Befizetés menüpontban már hozzá tudja rendelni a Befizetőt az adott tételhez.

 A befizetendő kiírt tételek sor végén  a + gombra kell kattintani, a felugró menüben - Befizetőt kiválasztani, befizető típusánál pedig a Szervezetet.

Jelölje be az „átutalásos számlát kérek” négyzetet, majd kattintson a mentés gombra.

A mentés gomb hatására az elektronikus számla azonnal elkészül. A felületen elkészült elektronikus számla csak e-mailben kérve módosítható.
FONTOS: Ha céges számlát kér, akkor a befizetés a Központi bankszámlaszámra kell, hogy történjen, nem a gyűjtőszámlájára.
 

10032000-00282826-00000000;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve……………>>, átjelentkezési díj GTK  33 S 039901

 

Számla letöltés folyamata, saját webfelület Pénzügy/ Számlák A kiírt tételen állva a sor végén található a számla formátum PDF vagy ZIP fájl formában, arra kattintva lehet letölteni a számlát és eljuttatni a befizető cégnek, aki a hallgató helyett rendezi a költséget. A ZIP fájlban van egy XML formátumú belső fájl, amely tartalmazza az időbélyeget az elektronikus aláírás adatait, és a tanúsítványt. (A tanúsítványt az www.e-ellenorzes.hu weboldalon tudják ellenőrizni.)

A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes!

 

A kérelem és a csatolt iratok benyújtásának rendje:

Az iratokat nyomtatott formában szükséges benyújtani az alábbi címre,

Külső intézményből jelentkezők:

SZIE GTK BKH
(Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Budapesti Képzési Hely)
Dr. Káposztáné Jáger Éva
1135 Budapest
Szent László út 59-61. fsz.: 2-es iroda

 

Fontos!

E-mail-ben is kötelező a jelentkezési táblázatot (csak a táblázatot) írható formában eküldeni a

jager.eva@fh.szie.hu e-mail címre!

 

Intézményünk hallgatói: saját igazgatási ügyintézőjüknek adhatják le, illetve eljuttathatják iménti címre is a jelentkezésüket, de

 E-mail-ben is kötelező a jelentkezési táblázatot (csak a táblázatot) írható formában eküldeni a

jager.eva@fh.szie.hu e-mail címre!

 

Várjuk jelentkezésüket!

Letöltések: