Gyorsmenü

Dr. Bélyácz Iván akadémikus előadása

2014. október 10-én a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola szervezésében Dr. Bélyácz Iván, a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának elnöke előadást tartott egyetemünkön. Az előadás témája „Az MTA IX. Osztály tudománypolitikai szerepe és kapcsolatai az egyetemi oktatók tudományos minősítési rendszerével” volt, amely a következő fő egységeket foglalta magában:

  • a tudás fontossága,
  • kutatás és alkalmazás,
  • az MTA tudománypolitikai és minősítési feladatai,
  • a tudományos minősítés folyamata,
  • tudománymetria – bibliometria.

A rendezvény a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatói és Ph.D. hallgatói körében került meghirdetésre. A téma fontosságát az előadáson megjelentek száma (32 fő) igazolta. Az előadás alatt a részvevők betekintést nyertek a tudományos életpálya szempontjából kiemelten fontos minősítési rendszerekbe, követelményekbe. Megismerhették az „MTA doktora” cím elnyerésének kritériumait, azok változásának okát, amelyek fontos szerepet játszanak a habilitációs folyamatban és az egyetemi tanári kinevezések során. Az előbbieken túl Dr. Bélyácz Iván Elnök Úr rávilágított a változó követelményrendszer okozta minősítési problémákra, és azok megoldási lehetőségeire.

Az előadást vitafórum követte, ahol a résztvevők nagy számban intéztek kérdéseket az MTA IX. Osztályának Elnökéhez. A kérdések főként az MTA IX: osztálya által elfogadott folyóiratokhoz kapcsolódtak, és azok kategorizálásának módjához, illetve a tudományos utánpótlás meghatározó szerepére a rendszer fenntarthatósága szempontjából.

Az előadás és az azt követő kérdésszekció Dr. Lehota József, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola elnöke vezetésével zajlott le. A rendezvényt mind Dr. Bélyácz Iván Elnök Úr, mind a jelenlévő oktatók és Ph.D. hallgatók sikeresnek ítélték, és hasonló találkozók szervezését javasolták.

Kategóriák:
Dr. Bélyácz Iván akadémikus előadása (fotó: Balázs Gusztáv)
Dr. Bélyácz Iván akadémikus előadása (fotó: Balázs Gusztáv)