Duális képzés a Turizmus-vendéglátás szakon

A képzési forma rövid bemutatása:

A turizmus a nemzetgazdaság kifejezetten gyakorlatorientált területe, éppen ezért kiemelten fontos, hogy felsőoktatási tanulmányaik során a hallgatók az elméleti ismeretek mellett gyakorlati ismereteket is szerezhessenek. A vendégekkel való kommunikációt, a speciális üzemeltetési és gazdálkodási feladatokat, a marketinghez és menedzsmenthez kapcsolódó kérdéseket elsajátítani elsősorban valódi munkahelyi környezetben lehet. A végzést követő munkaerőpiaci elhelyezkedés az e képzési formát választó fiatalok számára sokkal egyszerűbbé válik.

A képzés helyszínei:

Hallgatóink a Turizmus-vendéglátás szakot valamennyi képzési helyszínünkön (Gödöllőn, Budapesten és Szarvason) duális formában is elvégezhetik.

Vállalati partnereink:

Vállalati partnereink folyamatosan bővülő listáját és elérhetőségüket lentebb, a csatolt dokumentumok között olvashatják.

Tennivalók és határidők:

Amennyiben duális képzési formában szeretné teljesíteni a szakot, a következőket kell figyelembe vennie:

  • A felvételi eljárás során jelentkeznie kell az érintet szakra intézményünkbe, normál felvételi eljárásban, az E-felvi felületen.
  • Részt kell vennie az Önt érdeklő vállalati partnerünk kiválasztási eljárásában, melyhez partnereink vállalati kapcsolattartójánál kell jelentkeznie a megadott e-mail címre elküldött motivációs levéllel legkésőbb 2018. május 31-ig. Javasoljuk, hogy az e-mail elküldésekor a tárgy rovatban tüntesse fel: jelentkezés duális képzésre. Kérjük, hogy az elküldött e-mailt másolatban küldje el a szak duális képzése egyetemi kapcsolattartójának is (molnar.csilla@gtk.szie.hu)
  • A kiválasztott szakmai gyakorlóhely az előzetesen megadott elektronikus elérhetőségén keresztül közli Önnel a kiválasztási beszélgetés időpontját és helyét (jellemzően a gyakorlati hely székhelye).
  • A szakmai gyakorlati hely a kiválasztási eljárás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb a képzés megkezdésének évében június 30-ig a lakóhelyre küldött írásbeli értesítésben közli a jelentkezővel, hogy kiválasztotta-e azon személyek közé, akik a sikeres felvételt, beiratkozást és egyetemi átsorolást követően részt vehetnek a duális képzésben
  • Duális képzésben csak azon hallgatók kezdhetik meg tanulmányaikat, akik az E-felvételi felvételi eljárás során felvételt nyertek (erről a ponthúzás után kap értesítést), és a vállalati partner kiválasztási eljárása során is sikerrel zárták a felvételt.
  • A vállalati partnerek megkeresésénél vegyék figyelembe, hogy a vonalhúzást megelőző 14. napig minden vállalati felvételi eljárást lefolytatnak, a későbbiekben csak korlátozottan választható vállalati pótfelvételi eljárás meghirdetése.
  • Ön jelentkezését több szakmai gyakorlati helyre is benyújthatja és a kiválasztási eljárásban részt vehet. Amennyiben több partnerünktől is pozitív visszajelzést kapott, Ön dönt arról, hogy melyik gyakorlati hellyel köt majd hallgatói munkaszerződést.
  • A sikeres felvételi eljárásokat követően a duális képzésben résztvevő hallgatóknak vállalnia kell a képzési feltételeket, azaz alá kell írnia a duális képzésre vonatkozó képzési szerződést,  illetve a duális partnerrel a hallgatói munkaszerződést.

A Turizmus-vendéglátás szak intézményi kapcsolattartója:

Dr. Molnár Csilla egyetemi docens
molnar.csilla@gtk.szie.hu

További információt a https://szie.hu/hallgatoknak/dualis-kepzes honlapról kaphat.

A képzésben együttműködő partnereink