Óvodapedagógus BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BSc, mesterszak/MSc, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulásával párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 2017-től elindítja az Óvodapedagógus diplomát adó képzést, amelyet ajánl olyan leendő hallgatók figyelmébe, akik érdeklődnek a társadalom- és neveléstudományok iránt, és komoly gyakorlati ismereteket nyújtó diplomát szeretnének, amely az egyetemi végzettség megszerzésének a lehetőségét is biztosítja, akár a Szent István Egyetemen belül vagy más egyetemeken.

Dr. Budavári-Takács Ildikó
egyetemi docens, szakvezető

 

Óvodapedagógus alapképzési szak

Szakképzettség: óvodapedagógus
Szakirány: hagyományőrzés; környezettudatos nevelés
Képzési terület: pedagógus képzés
Képzési ág: 
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (220.000 Ft/félév)
Képzési idő: 6 félév

A képzés célja, óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására. A specializációkat választó hallgatók képzésének célja a fentieken túl, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett a magyar nemzeti hagyományok legfontosabb irányainak-, illetve a környezettudatos nevelés speciális ismereteinek átadására is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás (ki)alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Éder Zsófia
Telefon: (28) 522-00 / 1901
E-mail: Eder.Zsofia@gtk.szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

2103 Gödöllő Páter Károly u. 1.
Telefon: (28) 522-000/2644
E-mail: budavari-takacs.ildiko@gtk.szie.hu

A szak mintatanterve 2017/2018. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

 

Képzési hely: