Szakképzési felnőttképzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31.

A képzés teljes neve:

Szakképzési felnőttképzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés célja a résztvevő szakemberek (elsősorban a felnőttképzésben érdekelt pedagógusok, szaktanárok, andragógusok, művelődésszervezők) elméleti, módszertani és gyakorlati felkészítése a felnőttképzéssel kapcsolatos teendők ellátására, a felnőttképzés tervezésére, szervezésére és megvalósítására, elsősorban a szakképzés területén, kiemelve a távoktatásra való felkészítést. A képzés további célja a munkaerőképzéssel, továbbképzéssel és átképzéssel kapcsolatos szakértői felkészültséghez szükséges speciális kompetenciák kialakítása, illetve továbbfejlesztése a résztvevők előzetes tudására építve, az új Európai Uniós és hazai követelményekkel összhangban.

Főbb tanulmányi területek:

A felnőttképzés interdiszciplináris alapjai 24 kredit – 48 óra

 • Közoktatási és szakképzési rendszer
 • Vezetéstudományi ismeretek
 • Oktatásgazdaságtan
 • A felnőttképzés jogi háttere
 • A nevelési-oktatási intézmény szervezete és kapcsolatrendszerei
 • Sajátos nevelési igényű csoportok az oktatásban 

Andragógiai ismeretek 25 kredit – 52 óra

 • A felnőttkor pszichológiája
 • A felnőttek tanulása
 • Az andragógia történeti és elméleti alapjai
 • A felnőttképzés szociológiai kérdései
 • Komparatív andragógia 
 • Speciális andragógia

Felnőttképzés – távoktatás 13 kredit – 30 óra

 • Képzési rendszerek
 • A távoktatás elméleti és gyakorlati kérdései
 • Minőségfejlesztés
 • Kommunikációfejlesztés
 • Kutatásmódszertan

Tananyagkészítés a felnőttképzésben és a távoktatásban 10 kredit – 26 óra

 • Oktatói prezentáció
 • Távoktatási tananyagfejlesztés és tananyagírás
 • Tantervelmélet
 • A portfólió készítés elmélete és gyakorlata

Pályaismeret, tájékoztatás, tanácsadás, oktatás 31 kredit – 56 óra

 • Információ és orientáció a humán szolgáltatási rendszerekben
 • Interaktív munkaformák és módszerek a szakképzésben
 • Multiplikáció a szakmai tudás terjesztésében
 • Pályapedagógia
 • Pályázatírás
 • Mikrotanítási gyakorlat felnőtteknek

Intézményi szakmai gyakorlat 7 kredit – 28 óra

 • Egy felnőttképzési intézményben eltöltött 14 órás szakmai gyakorlat
 • Egy közoktatási, szakképzési, felnőttképzési vagy közművelődési intézményben eltöltött 14 órás tanácsadási gyakorlat

Szakdolgozat készítése 10 kredit – 0 óra

Információk a képzésről:

Képzés helye: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő (félév): 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés gyakorisága: Kéthetente szombatonként (alkalmanként pénteken délután is), illetve – igény szerint – esetlegesen tömbösítve.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 16.
Finanszírozási forma: költségtérítéses
Min. létszám: 15 fő
Irányszám: 20 fő
Önköltség mértéke (Ft/félév): 150 ezer forint

Részvétel feltétele:

Az agrár-, a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területeken szerzett hagyományos szakoktatói, mérnöktanári és műszaki tanári végzettség, valamint a bölcsészettudományok, illetve a pedagógusképzés képzési területén szerzett tanári, andragógiai, valamint művelődésszervezői végzettség.

Az új – bolognai – rendszerben az agrár, a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területeken alapképzésben szerzett szakoktatói végzettség (illetve az ennek megfeleltethető korábbi főiskolai szintű végzettségek), valamint a bölcsészettudományok, illetve a pedagógusképzés képzési területén szerzett tanári, andragógiai, illetve művelődésszervezői végzettség.

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

Szakképzési felnőttképzési tanácsadó

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2017. szeptemberi kezdéshez: 2017. augusztus 31.
A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lap
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat
Jelentkezés díja: 4000 Ft
Befizetés módja: átutalás

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Telefon: (28)522-000/3639
Fax: (28) 522-992
Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/szakkepzesi-felnottkepzesi-tanacsado-szak

Kapcsolattartó: Nagy Andrea tanszéki mérnök Email: S.Nagy.Andrea@gtk.szie.hu
Szakfelelős: Dr. Gombos Norbert egyetemi docens Email: Gombos.Norbert@gtk.szie.hu

Képzési hely: