Átjelentkezés

Kedves Hallgató!

Ha más intézményben van hallgatói jogviszonya, úgy lehetősége van arra, hogy tanulmányait a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán folytassa.

Ha Ön  jelenleg a mi intézményünk hallgatója, akkor lehetősége van kart, szakot, telephelyet, változtatni.

Ennek eljárási rendje, hogy kérelmet nyújtson be az induló félév előtt az alábbi határidőkkel:

 • A  tavaszi félévre való átjelentkezés: December 15. (vagy a mindenkori vizsgaidőszak első napja)
 • Az őszi félévre való átjelentkezés: Június 15. (vagy a mindenkori vizsgaidőszak utolsó napját követő hét utolsó munkanapja).

Ha a mi intézményünk hallgatója, akkor intézményen belül egyszer vehet részt az átjelentkezési eljárásban (kötelezően előírt eljárási díj befizetésével) a tantárgyelismerési díj befizetése nélkül. Minden további átjelentkezés költsége ugyanaz, mintha egy külső intézmény valamelyikéből jelentkezne:

 • az átjelentkezési eljárás díja 5.000Ft

ezt minden jelentkezőnek fizetnie kell az átjelentkezési kérelem benyújtásakor, melyről az átutalási igazolást csatolni kell a benyújtott kérelemhez

 • tantárgyelismerési díj 4.000Ft/tantárgy

ezt a külső intézményből jelentkező hallgatóknak kell fizetni, illetve intézményünkön belüli hallgatónak, ha már nem ez az első átjelentkezése. Az átutalási igazolást erről a befizetésről is csatolni kell, már a kérelem benyújtásakor.

Átjelentkezési kérelem (mely tárgyelismerési táblázat is egyben) letölthető az alábbi linkről: http://gtk.szie.hu/atjelentkezes.

 • Ha más intézményből jön Karunkra, akkor ennek megfelelően az „Intézményünkön kívüli jelentkezők táblázatát” kell benyújtania.
 • Ha jelentkezéskor is intézményünk hallgatója, akkor az „Intézményen belüli jelentkezési táblázatot” kell benyújtania.

Ha külső intézményből jön és kiválasztotta Karunkon azt a szakot, melyen folytatni szeretné tanulmányait, kérjük, a GTK/Oktatás fül alatt található szakok leírásánál (az oldal alján található) MINTATANTERV-ből válassza ki azon tárgyakat, melyeket szeretne kiváltani a hozott (már tanult) tárgyaival és töltse fel a táblázat jobb oldalára.

Mellé, a táblázat bal oldalára töltse fel a hozott (elfogadtatni kívánt) tárgyait, mellyel Ön szerint kiváltható a nálunk oktatott tantárgy (ezekhez kell csatolnia a tantárgyleírásokat).

Ha Ön intézményünk hallgatója, akkor a táblázatba az eddig teljesített tárgyait kell beírnia, de csak azokat, amelyekből érdemjegyet szerzett (kivéve, ha adott tárgyból, csak aláírás volt a teljesítés feltétele. Ez esetben az aláírást is fel kell tüntetnie). Fontos, hogy elégtelen érdemjegyű tantárgyakat ne töltsön fel a táblázatba!

Az így kitöltött kérelmet kell benyújtania, melyhez az alábbi dokumentumokat kell még mellékelnie:

 1. hallgatói jogviszonyigazolás (2 hétnél nem régebbi, mindenkinek)
 2. hitelesített tárgylista vagy kreditigazolás (saját intézményünk hallgatóinak)
 3. a beszámítandó tárgyakról hitelesített indexmásolat, vagy kreditigazolás (külső intézményből jelentkezőknek)
 4. a beszámítandó tárgyakról hitelesített tantárgytematikák (külső intézményből jelentkezőknek)
 5. befizetési bizonylat 5.000,- Ft szolgáltatási díj befizetéséről (mindenkinek)
 6. befizetési bizonylat az elismertetni kívánt tárgyakról 4.000Ft/tantárgy (külső intézményből jelentkező hallgatónak, illetve intézményen belüli hallgatónknak, ha már nem először vesz rész az átjelentkezési eljárásban)
 7. Számlakérési nyilatkozat (külső intézményből jelentkezőknek)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előírt dokumentumok bármelyikének hiányában nem áll módunkban kérelmét befogadni és elbírálni!

Az 5.000 Ft szolgáltatási díj és a 4.000Ft/tantárgy befizetésének rendje az alábbi:

Külső intézményből jelentkező hallgató az alábbi számlaszámra kell utalja az eljárás költségeit, intézményen belüli hallgatónk csak abban az esetben utaljon az alábbi számlaszámra, ha Áfa-s számlát szeretne kapni a befizetéséről.

Egyetem számlaszáma:

10032000-00282826-00000000;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve……………>>, átjelentkezési díj GTK  33 S 039901

 

A kitöltött számlakérő nyomtatványt a következő e-mail címre kell küldeni, Fülöp Melinda részére: Fulop.Melinda@fh.szie.hu

Intézményen belüli hallgatónk abban az esetben, ha nem igényel Áfá-s számlát, mivel rendelkezik hallgatói jogviszonnyal intézményünkben (a Szent István Egyetemen), a Neptun rendszeren keresztül kell utaljon és arról kell az átutalási igazolást becsatolnia a kérelméhez.

Ebben az esetben az alábbi számlaszámra kell utalnia intézményünk hallgatójának:

10032000-00282826-01120008;

Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A közlemények rovatba kérjük beírni az alábbi szöveget:

<<az Ön neve………………….>>, Neptun kódja

 

A kérelem és a csatolt iratok benyújtásának rendje:

 1. Az iratokat nyomtatott formában szükséges benyújtani az alábbi címre,

Külső intézményből jelentkezők:

SZIE GTK BKH
(Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Budapesti Képzési Hely)
Dr. Káposztáné Jáger Éva
1135 Budapest
Szent László út 59-61. fsz.: 2-es iroda

 

Intézményünk hallgatói: saját igazgatási ügyintézőjüknek adhatják le, illetve eljuttathatják iménti címre.

 1. A táblázatos kérelmet mindenkinek szükséges emailen eljuttatni a következő címre egyidőben a nyomtatott iratok benyújtásával: jager.eva@fh.szie.hu (Tárgy: Átjelentkezési kérelem )

 

Várjuk jelentkezésüket!

Letöltések: